Skip to main content

Niezmiennie życzymy Wam, jako Koordynatorzy, tak samo jak tydzień temu: 1. Kiedy aniołowie zwiastowali Ziemi pokój, to był to pokój nie pomiędzy ludźmi, ale pomiędzy Bogiem a ludźmi. Wojna zakończona. W piękny sposób niejeden z nas doświadczył tego pokoju w modlitwie przyjęcia Jezusa. Wyznając, że Jezus jest Panem kończyliśmy wojnę z Bogiem. Przyznając, że Ojciec uczynił Jezusa za nas grzechem, zdejmuje On z nas widmo kary, bo Jezus odbył naszą karę, a nie można dwa razy karać za to samo. Chwała na wysokości Bogu a na Ziemi ludziom jego upodobania. Takiego pokoju życzymy Wam, aż na wieczność. Amen.

2. Bardzo się cieszymy, ze tu jesteście. Każdy. Bo Każdy jest ważny dla Boga. Każdy, jak mówi pismo, jest Dziełem Króla. Jesteśmy, cytując z greckiego, „poema”, Poematem, który napisał sam Bóg. Życzymy Wam, żebyście się tak czytali i żeby tak czytali Was ludzie wkoło. Amen.

3. Życzymy żeby wypełniało się Wasze powołanie w tym życiu. Jakie ono jest. Z pewnością związane ono jest ze zdolnościami, pasjami. Życzymy, żebyście zarażali tym innych, a przez to zarażali Ewangelią o zbawieniu. Jak ktoś jest dobry w sporcie, to przez sport. Jak ktoś się zna na muzyce to niech zakłada zespół. Może tu być kilka zespołów . Niech CI najlepsi uczą innych jak uwielbiać Pana muzyką, tańcem. Zacytujmy znanego polskiego poetę Wespazjana Kochowskiego „Chcesz wiedzieć, jakiej natury. Muzyka? Jerycha mury nie taranem ani działy, Lecz od niej poupadały.” Niech powstaną nowe Wspólnoty w Makowie, Jordanowie, Hucisku, wspólnoty ludzi pełnych pasji dla Jezusa. Jest nas tu prawie 60 osób. Wiecie jaka to siła? To wystarczy by zmienić nasz kraj. Amen.

4. Podsumowując: Życzymy Wam pokoju, miłości i przyjaźni nie tylko na te Święta w domu, ale też wśród Przyjaciół. Życzymy sobie wzajemnie byśmy w naszych wspólnotach mogli zestarzeć się wśród Przyjaciół.

Wasi Koordynatorzy