Aktualności Wspólnotowe

1. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego na naszych spotkaniach.

2. Zachęcamy do przychodzenia wcześniej na spotkania, aby spóźnianie się nie stało się naszym zwyczajem (oczywiście poza sytuacjami losowymi). Można posłuchać muzyki, porozmawiać, na co nie zawsze jest czas po spotkaniu.

3. Jeśli sytuacja epidemiologiczna nie pogorszy się, już w listopadzie odbędzie się (przed naszym spotkaniem sobotnim) spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży. Będzie to spotkanie otwarte – zachęcamy do modlitwy za tę inicjatywę, a -zwłaszcza młodzież – do zapraszania znajomych.

4. Diakonia modlitewna zaprasza do wstąpienia w jej szeregi. Modlimy się we wtorki, spotkanie online trwa ok. godziny. Omadlana jest każda osoba z grupy, dlatego zachęcamy, aby w miarę możliwości każda grupa miała w diakonii swojego reprezentanta.

5. Zbliża się czas świąteczny, jak co roku ogłaszamy Dzień Obfitości. Cały rok pomagamy osobom spoza Wspólnoty przez Fundację. W okresie Świąt chcemy też być dla siebie wsparciem, również materialnym. Taka jest istota Dnia Obfitości. Wiemy, ze do hojności nie trzeba nikogo namawiać, zachęcamy zatem do otwartości na poproszenie o pomoc i na jej przyjęcie. Potrzeby prosimy zgłaszać do animatorów.

6. W czwartek o 21.15 na wspólne, krótkie spotkanie online (Clickmeeting) Koordynatorzy zapraszają Animatorów.

1. W najbliższą sobotę wspólnotowa Msza Święta o godz. 19.00 w starym kościele – zapraszamy!
 
2. Także za tydzień, lecz w niedzielę, pierwsze spotkanie Przymierza w nowej formie – zapraszamy 17. października na godzinę 16.00 do hotelu Monttis. Członkowie Przymierza otrzymali już maila z informacjami, prosimy o potwierdzenie otrzymania.
 
3. W zimie nie planujemy rekolekcji wyjazdowych ze względu na niejasną sytuację epidemiczną. Dlatego chcemy zorganizować w Suchej Dni Skupienia (termin: na początku Wielkiego Postu przyszłego roku od piątku do niedzieli). Ta forma daje możliwość wzięcia udziału każdej osobie chętnej.
 
4. Zapraszamy do składania intencji na wtorkową modlitwę wstawienniczą. Modlimy się w intencjach przesłanych bezpośrednio do Pawła lub za pośrednictwem animatorów.
 
5. Z przykrością informujemy, że także w tym roku, ze względu na niejasną sytuację epidemiologiczną, nie będziemy organizować wspólnotowego Sylwestra. Zachęcamy jednak, aby – w miarę możliwości - wspólnie spędzić ten czas.
Zapraszamy na Wspólnotową Eucharystię 18 września 2021 r., która odbędzie się w starym kościele o godzinie 19:00.
msza 110921
1. Za tydzień, 18. września, zapraszamy na wspólnotową Eucharystię, która odbędzie się o godzinie 19:00 w starym kościele;

2. Diakonia modlitewna i koordynatorzy zapraszają do składania intencji, w których modlimy się w każdy poniedziałek – intencje można przekazywać bezpośrednio do Pawła lub poprzez animatorów;

3. Przypominamy, że zmiana godziny spotkań na godzinę 17:30 nastąpi wraz z pierwszym spotkaniem w październiku;

4. Zapraszamy do korzystania z reaktywowanych mediów wspólnotowych: strony internetowej, fanpage’a na Facebooku, grup na Messengerze itp.;

5. Członkom Przymierza przypominamy o nadsyłaniu propozycji ewentualnych zmian w treści przemierza. Koordynatorzy proszą o informację zwrotną do 18. września (kolejna sobota), po tej dacie nie będziemy przyjmować propozycji zmian. Dajemy sobie ten czas rozeznania, aby potem wzajemnie zachęcać się do gorliwego przestrzegania zasad, na które wszyscy się zgodziliśmy;

6. Koordynatorzy zapraszają na spotkanie online, wszystkich zaangażowanych w służbę muzyczną, prowadzenie spotkań i głoszących konferencje - odbędzie się ono w najbliższy wtorek o 21.00 na Clickmeeting;

Content bottom

Modlitwa Wstawiennicza

Na czym polega modlitwa wstawiennicza?

Jest ona modlitwą, podczas której grupa osób wstawia się za człowiekiem potrzebującym umocnienia, uzdrowienia, uwolnienia, przez co objawia się i urzeczywistnia zatroskanie Boga o człowieka, który jest wrażliwy na jego cierpienie, grzech, zniewolenie.


Modlitwa wstawiennicza nie jest niczym innym, niż  jednym z rodzajów modlitwy prośby, wyróżniającym się tym, że nie modlimy się w niej za nas samych, ale  za kogoś innego. Osoba, za którą się modlimy przychodzi, sama prosi o modlitwę i podaje jej szczegółową intencję. 

Oprócz modlitwy, osoba otrzymuje doświadczenie Kościoła podczas modlitwy wstawienniczej. Człowiek czuje, że ktoś jest przy nim, że nie jest sam ze swoimi problemami.

Dlaczego lepiej modlić się wspólnotowo niż pojedynczo?

Pismo Święte mówi: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (MT 18, 20) oraz „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18, 19). Zapewnienie obecności samego Jezusa podczas takiej modlitwy, oraz większa skuteczność tej modlitwy, zachęca Nas do jej praktykowania.

Jeżeli potrzebujesz modlitwy, zapraszamy.

Modlitwa odbywa się w salce Domu Katolickiego, w co drugą sobotę przed spotkaniem modlitewnym Wspólnoty Nowy-Pęd, od godz. 16:00. Najlepiej umówić się mailowo (intencje.modlitewne@op.pl) lub telefonicznie-sms (501377219).

Pamiętaj, aby przystąpić do modlitwy w stanie łaski uświęcającej. W stanie grzechu ciężkiego jesteśmy oddaleni od Pana Boga i niezdolni przyjąć Jego dary. 

modlitwa-wstaw

Kurs Alfa

Alfa Sucha 

Pragniemy zaprosić chętnych na kurs w Suchej Beskidzkiej.

Gościnność, rozmowa, zrozumienie i ciekawe historie to określenia kursu Alfa, które niezwykle trafnie charakteryzują nas i naszych przyjaciół. 

Przyjdź i przekonaj się sam!


Czym jest kurs Alfa

Co to jest Kurs Alfa? 
Alfa to cykl 10 spotkań prezentujących podstawy chrześcijaństwa, w sposób przystępny i nie wywierający presji. Jest to miejsce, gdzie można dzielić się swoimi przemyśleniami i odkrywać sens życia. Alpha jest przeznaczona w pierwszym rzędzie dla osób, które nie chodzą do kościoła lub nie byli w kościele od dawna, a są zainteresowani wiarą chrześcijańską.

Zapraszamy na stronę naszych przyjaciół ze wspólnoty Góra Oliwna, to od nich uczyliśmy się prowadzić kursy Alfa.

Fundacja Nowy Pęd

Celem Fundacji jest: 
  1. Zapobieganie w duchu chrześcijańskim zjawiskom patologicznym powszechnie występującym we współczesnym społeczeństwie: chorobom, przemocy, biedzie, bezrobociu, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom. 
  2. Organizowanie w duchu chrześcijańskim pomocy materialnej, edukacyjnej, prawnej, medycznej: osobom bezrobotnym, resocjalizowanym, wychodzącym z nałogów i ich rodzinom. 
  3. Pomoc materialna, edukacyjna, prawna, medyczna osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, starszym i innym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

 
Obszary działań
  1. Działalność charytatywna
  2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
  3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
  1. Ochrona i promocja zdrowia
  2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym