Skip to main content

Wspólnota

Wspólnota Przymierza Nowy Pęd to grupa charyzmatyczna działająca przy parafii NNMP w Suchej Beskidzkiej.

Skąd jesteśmy? Mieszkamy lub pochodzimy głownie z terenu powiatu suskiego, ale są wśród nas mieszkańcy Żywiecczyzny oraz studenci z Katowic i Krakowa.

Kto tworzy Wspólnotę? Rodziny wraz z dziećmi (w trakcie spotkań odbywają się dla nich zajęcia) i młodzieżą (która tworzy własną grupę) oraz osoby stanu wolnego.

Jak dobrze, że jesteś! Chcesz nas poznać? Zapraszamy do kontaktu z nami.

Jesteśmy Wspólnotą, a nie tylko grupą modlitewną, bo:

 • wspólnie szukamy bliskiej relacji z Bogiem,
 • budujemy siostrzane i braterskie więzi między sobą,
 • chcemy stwarzać nową rzeczywistość – środowisko wiary – dla nas i dla naszych dzieci.

Działamy w duchu miłości:

 • spotykamy się w małych grupach – w nich wspieramy się duchowo, emocjonalnie, materialnie; nasze relacje opieramy na wzajemnym zaufaniu i miłości braterskiej,
 • mówimy o Jezusie, organizując kursy Alpha, prowadząc Drogi Krzyżowe i czuwania modlitewne,
 • zajmujemy się działaniami charytatywnymi – narzędziem, który wspiera tę aktywność Wspólnoty jest Fundacja „Nowy Pęd”.

Zachęcamy Cię, byś i Ty był częścią „Nowego Pędu”!

Jesteśmy Wspólnotą Przymierza „Nowy Pęd”. Poznajmy się!

„Nowy Pęd” w naszej nazwie oznacza Jezusa, na którym budujemy nasze życie. Pragniemy, aby każdy człowiek poznał Jezusa, uznał Go za swego Pana i Zbawiciela oraz żył w obfitości i błogosławieństwie.

Różni nas wiek, praca, wykształcenie, stan cywilny, a nawet hobby, ale łączy nas osoba Jezusa. Jeżeli chcesz iść za Nim – zapraszamy do wspólnej wędrówki.

Witaj w Twojej Wspólnocie!

Zachęcamy do zapoznania się z historią powstania „Nowego Pędu”:

 • Od początku 2023 roku Wspólnota spotyka się w dawnej Bibliotece Suskiej. Mamy nadzieję, że się z Tobą tam zobaczymy!

Bóg nadal pisze naszą historię – jak tylko On potrafi – prosto, choć nieraz na krzywych liniach, jak pięknie ujął to Roman Brandstaetter.

 • Ostatnie lata to czas zmian w historii Wspólnoty. Po wielu latach używania nazwy Odnowa w Duchu Świętym postanowiono przyjąć nazwę „Nowy Pęd”. W roku 2016 Wspólnota weszła na drogę tzw. Przymierza. To deklaracja podjęcia wspólnej drogi za Bogiem i do Niego. To spisane zasady Wspólnoty i wzajemne zobowiązania, których chcemy przestrzegać w duchu miłości do Boga i siebie nawzajem.
 • W roku 2007 podjęto decyzję o zmianie sposobu zarządzania. Od tamtej pory Wspólnotą nie kieruje już jeden lider, a grono trzech koordynatorów (wybieranych spośród członków Wspólnoty). Powołana została tez do życia Fundacja „Nowy Pęd”.
 • W 2001 roku Wspólnota zmieniła miejsce spotkań na Dom Katolicki w Suchej Beskidzkiej zwany potocznie Żuczkiem. Podczas sobotnich spotkań modlitewnych od początku organizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
 • W dynamicznie rozwijającej się Wspólnocie podjęto decyzję, by spotykać się wspólnie raz w tygodniu w salkach katechetycznych na Kułasówce. Dobrym czasem budowania relacji okazały się być obozy. Za radą braci z innych wspólnot podjęto decyzję, by zorganizować samodzielnie pierwszy wyjazd letni do Lalik (wioska na Żywiecczyźnie). Budowano także więzi z innymi wspólnotami, uczestnicząc wraz z nimi w rekolekcjach m.in. ze współzałożycielem Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej Stevem Clarkiem czy w szkoleniu dotyczącym studiowania Biblii z o. Herbertem Schneiderem.
 • W latach 90. ubiegłego wieku, w działającym przy parafii NNMP w Suchej Beskidzkiej Ruchu Światło-Życie, powstała diakonia modlitewna. Jej pierwsze spotkanie miało miejsce w prywatnym mieszkaniu, kolejne odbywały się co dwa tygodnie w kościele parafialnym w Suchej Beskidzkiej. Pierwsze spotkania organizowało pięć osób, z czasem zaczęło pojawiać się coraz więcej ludzi. To zachęciło członków grupy do zorganizowania własnych rekolekcji. Wyjazd, zwany obozem zimowym, który odbył się zimą 1991 roku w Zawoi Zakamień i jest uważany za początek działalności Wspólnoty, która wówczas określała samą siebie jako część ruchu charyzmatycznego w kościele katolickim i używała, za zgodą biskupa, nazwy Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.