Skip to main content

Wspólnie podejmujemy wyzwanie postu w intencji nawrócenia naszego i naszych Bliskich. Przed nami ostatni dzień I części naszego wyzwania.

Odwracajmy się od zła – zwracajmy się w stronę Jezusa!