Skip to main content

Wspólnie podejmujemy wyzwanie postu w intencji nawrócenia naszego i naszych Bliskich.

Pozwólmy Słowu, by wykonało w nas swą pracę!