Skip to main content

Wspólnie podejmujemy wyzwanie postu w intencji nawrócenia naszego i naszych Bliskich.

Niech Duch Pański pomaga nam dokonywać trafnych wyborów!

Chcąc dobrze przygotować się do wspólnotowych Dni Skupienia – na które już teraz serdecznie zapraszamy, a które odbędą się w dniach 17-19 marca – ogłaszamy wspólnotowy post w dniach: I tura – początek Wielkiego Postu od 22 lutego do 1 marca, a II: tydzień do Dni Skupienia tj. od 13 do 17 marca (bez niedziel).