Skip to main content

Czwartek w Wielkim Tygodniu. Pierwszy dzień Triduum Paschalnego. Dzień w cieniu krzyża… Podczas ostatniej wieczerzy ze swymi uczniami, Jezus ustanawia kapłaństwo i Eucharystię oraz staje się dla nas wzorem modlitwy i zgody na wolę Ojca, modląc się w Ogrodzie Oliwnym.

✝️Niech Jezus błogosławi wszystkim Swym Kapłanom w dniu ich święta! Otaczamy modlitwą naszego opiekuna, księdza Szymona Wróbla.✝️

Piątek w Wielkim Tygodniu. Drugi dzień Triduum Paschalnego. Jezus, niesłusznie oskarżony, zostaje skazany na śmierć i umiera śmiercią krzyżową. Wypełniają się proroctwa starotestamentalne – święty Bóg ponosi karę za nasze grzechy.

Adorujmy krzyż – znak naszego zbawienia.

Sobota w Wielkim Tygodniu. Ostatni dzień Wielkiego Tygodnia, czas żałoby po śmierci Jezusa, czas wyciszenia, ale i oczekiwania na Jego Zmartwychwstanie.