Skip to main content

Wielki Czwartek. Wieczorem w naszych świątyniach odprawiona zostanie msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus ustanowił dwa sakramenty święte: Kapłaństwo i Eucharystię.