Skip to main content

Dziewiąta Niedziela Zwykła. Jezu, Ty jesteś Panem nie tylko szabatu, ale i wszystkiego, co istnieje. Bądź zawsze Panem zasiadającym na tronie naszych serc!