Skip to main content

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu. Panie, niech nasze serca nie staną się nigdy pustynią, na której brak Ciebie. Pozwól nam w trudnościach kierować zawsze wzrok w Twoją stronę, by doświadczać, uzdrawiającej ciało i duszę, mocy Twej Miłości!