Skip to main content

Święto Chrztu Pańskiego. Wspominając swój własny chrzest, chcemy, by nasza wiara i osobista relacja z Jezusem odnawiały się, dzięki mocy Ducha Świętego, każdego dnia.