Skip to main content

XXVII Niedziela Zwykła. Módlmy się dziś szczególnie, by Jezus, Książę Pokoju, który brzydzi się jakąkolwiek przemocą, zaprowadzał prawdziwy pokój na całym świecie.