Skip to main content

XI Niedziela Zwykła. Prośmy Pana, by nigdy nie zabrakło tych, którzy głoszą Jego Ewangelię wszelkiemu stworzeniu 🙏