Skip to main content

Dziesiąta Niedziela Zwykła. W pierwszym czytaniu znane nam dobrze słowa z księgi Ozeasza, które w Ewangelii wypowie Jezus: „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń” (Oz 6,6). Pamiętacie nasze rekolekcje oparte na tej księdze?