Skip to main content

🎼🎶🎵Tak jak Duch się poruszał ponad wodami, Panie poruszaj się tu… 🌊💦💧🕊️

Dziękując za niezwykły czas oczekiwania na Ducha Świętego, który mogliśmy wczoraj przeżywać, radujemy się dzisiaj obchodząc Niedzielę Zesłania Ducha Świętego* 🕊️, kończącą okres wielkanocny.

Niech ten sam Duch, który zstąpił na Apostołów spocznie na nas i prowadzi, byśmy jak oni głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!🌿💚🌍

*a Słowo z Wigilii