Skip to main content
Uncategorised

Przygotowanie do rekolekcji

By 9 grudnia, 2019No Comments
{loadposition rekolekcje}
 
Zadanie I
Zaplanuj nieco więcej czasu na wykonanie tego zadania, tak, byś mogła/mógł wykonać je bez pośpiechu. Wykonanie pośpieszne najprawdopodobniej nie pozwoli osiągnąć satysfakcjonujących Cię rezultatów.
1. Wypisz te wszystkie sprawy, za które czujesz się odpowiedzialna/odpowiedzialny w takim stopniu, że powinnaś/powinieneś coś w tym zakresie zmienić, coś dokończyć, coś nowego podjąć do wykonania lub uczynić cokolwiek innego. Np. edukacja dziecka, ewangelizacja sąsiadów i współpracowników, pomoc chorej matce, wsparcie misji, czy też osobisty rozwój zawodowy. W sposób szczególny zwróć uwagę na te dziedziny, które generują rozproszenia na modlitwie, czy też w ogóle uniemożliwiają modlitwę z uwagi na swoją absorbującą siłę. Zacznij jednak od tego, co najbardziej pochłania Twoją uwagę w chwili, gdy przystępujesz do wykonania zadania. Bądź otwarta/otwarty na to, by listę modyfikować w trakcie najbliższych dni.
2. W stosunku do przynajmniej jednego z zakresów, o których mowa w punkcie 1, spróbuj wyraźnie zdefiniować rezultaty, które chcesz lub powinieneś osiągnąć. Unikaj pośpiechu. Zadanie potraktuj bardzo na serio. Definiując pożądane rezultaty spróbuj opisać je w sposób na tyle konkretny, by dla ciebie było jasne, kiedy zamierzony cel zostaje osiągnięty.
3. Wypisz w odrębnym dokumencie zadania, które musisz podjąć, by osiągnąć zamierzony i opisany w punkcie 2 rezultat. Zrób to w taki sposób, byś na bieżąco mogła/mógł analizować listę zadań do wykonania i by było możliwe uchwycenie już osiągniętych, choćby najmniejszych sukcesów. Prowadź notatki w taki sposób, by było dla Ciebie jasne, jaką kolejną czynność powinnaś/powinieneś podjąć.
4. Systematycznie badaj swoje serce, czy porządkowanie zadań, konkretyzacja celów i ich realizowanie wnosi w Twoje życie pokój? Badaj, czy wszystkie poszczególne spodziewane rezultaty dają w sumie wizję życia opartego na Piśmie Świętym i inspirowanego pragnieniem podobania się Bogu?
Zapamiętaj:
Towarzyszy nam głęboki pokój, gdy wiemy, że wybieramy i postępuje mądrze, zgodnie ze spójną wizją, zgodnie z Bożym planem na nasze życie. Gdy realizujemy cele, które postawiliśmy sobie jako skutek procesu duchowego rozeznawania i rozważania wszystkich istotnych okoliczności naszego życia.