Skip to main content
Proroctwa

PROROCTWA, obóz letni 2016 r.

By 30 grudnia, 2016No Comments

1. „Wy macie już światło Mego Ducha. Strzeżcie go i chrońcie (jak dłonią chroni się płomień świecy), byście mogli przekazywać go dalej”.

2. „Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela,i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – wyrocznia Pana Boga”. (Ez 37, 12-14)

3. „Dalej podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”. (Mt 13,45-46)

4. „Przygotowałem wielkie żniwo i ono jest przed wami, ale brakuje robotników. Nie śpijcie i nie bójcie się ciężkiej pracy i pobrudzenia sobie rąk. Ja wzywam was dziś do służby”.

5. „Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów.
Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna». A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął coś ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udział w drzewie życia i w Mieście Świętym – które są opisane w tej księdze. Mówi Ten, który o tym zaświadcza: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. Przyjdź, Panie Jezu!”. (Ap 22, 16-20)

6. „Skupiam na tobie moje światło, światło miłości, prawdy, łaski. Chcę cię postawić w świetle prawdy. Twoja łódka musi odbić od brzegu. Boisz się burzy na morzu, ale Ja nigdy nie zostawię cię bez pomocy, będę cię strzegł, ale ty musisz wyruszyć”.

7. „Zakorzeniacie się we mnie, jesteście coraz bliżej, zagłębiacie się we mnie. Zawsze tego dla was chciałem”.

8. „Jesteście moim Kościołem, dzisiaj płoniecie jasnym ogniem, będziecie płonąć aż do końca, wypełniając mój plan dla was. A koniec czasów i koniec waszej służby jest w mojej ręce”.

9. „Karty księgi życia nieustannie się przewracają. Zapisywane są na nich wasze uczynki i pragnienia waszych serc. Wytrwajcie w moim świetle, a ujrzycie się zapisanych w tej księdze. Jesteście bezpieczni w mojej dłoni. Wasze imiona są bezpieczne w mojej księdze”.

10. „Dzisiaj moje serce raduje się wami”.

11. „Trwajcie w Miłości mojej”.

12. „Pragnę zmieniać, przekształcać waszą formę. Jak glina w ręku garncarza, tak jesteście, wy, w moich dłoniach”.

13. Zainspirowany niedzielną Ewangelią poczułem, że Pan mówi nam, że jest pożerającym ogniem. Ogniem, który rozszerza się w suchym lesie – efektywnie i bardzo szybko. Spala wszystko w pełni. Poczułem, że Pan mówi nam, abyśmy zaakceptowali Jego trawiący ogień, pozwolili Mu pracować nawet w ukrytych miejscach, miejscach, które chronimy lub zamykamy. On chce, aby Jego ogień nas oczyścił, tak, aby On nas mógł użyć do tego, aby dotrzeć do wielu ludzi.