Skip to main content

Módlmy się wspólnie, oczekując jak Maryja i Apostołowie na Zesłanie naszego Parakleta… 5/9

Pamiętajmy w naszych modlitwach o Ósmoklasistach, zaczynających dziś swoje egzaminy!