Skip to main content
Fundacja

Fundacja Nowy Pęd

By 8 marca, 2014No Comments

Przekaż 1% podatku Fundacji Nowy Pęd

FUNDACJA NOWY PĘD
UL. RYNEK 15, 34-200 SUCHA BESKIDZKA
Oddział w Suchej Beskidzkiej ul. Adama Mickiewicza 48, 12404878
nr konta:  79 1240 4878 1111 0000 4716 0363
Numer KRS 0000275630
 

 Konto Fundacji: Bank PEKAO O. w Suchej Beskidzkiej

ul.Adama Mickiewicza 48

 79 1240 4878 1111 0000 4716 0363

 

Celem Fundacji jest: 

  1. Zapobieganie w duchu chrześcijańskim zjawiskom patologicznym powszechnie występującym we współczesnym społeczeństwie: chorobom, przemocy, biedzie, bezrobociu, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom. 
  2. Organizowanie w duchu chrześcijańskim pomocy materialnej, edukacyjnej, prawnej, medycznej: osobom bezrobotnym, resocjalizowanym, wychodzącym z nałogów i ich rodzinom. 
  3. Pomoc materialna, edukacyjna, prawna, medyczna osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, starszym i innym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.
 
Obszary działań
  1. Działalność charytatywna
  2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
  3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 

  1. Ochrona i promocja zdrowia
  2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
marlenka