Skip to main content

Wspólnie podejmujemy wyzwanie postu w intencji nawrócenia naszego i naszych Bliskich.

Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię!