Skip to main content

Wielki Piątek. Wspominamy najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia: mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, dla naszego zbawienia.