Skip to main content

Jak się macie po zmianie ⏰ czasu? Gdybyście potrzebowali motywatora, to Bóg już od rana ma dla każdego z nas dobre Słowo: „Tak mówi Pan Bóg: «Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – mówi Pan Bóg”. Ez 37,12-14

Oczekujemy, Panie!