Skip to main content
Zasady przymierze

Przymierze – Uczestnictwo w spotkaniach

By 3 maja, 2014No Comments

Treść zobowiązania, która znajdzie się w Przymierzu:

Członkowie wspólnoty przymierza aktywnie i jak najczęściej gromadzą się wspólnie na modlitwie, dzieleniu i rozważaniu Słowa Bożego.

Hbr 10,25

św. Ignacy Antiocheński „List do Efezjan”

Zasady szczegółowe, które stanowią uzupełnienie treści Przymierza i są jego integralną częścią, ale które nie zostaną ujęte w samym podpisywanym przez wchodzącego do Przymierza dokumencie (są załącznikiem uszczegóławiającym zapisy Przymierza):

Sformułowanie „aktywnie i jak najczęściej gromadzić się wspólnie na modlitwie, dzieleniu i rozważaniu Słowa Bożego”, oznacza, iż członkowie wspólnoty przymierza świadomi tego, że gdy zbierają się razem „słabnie moc szatana i dzięki zgodnej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza” (św. Ignacy Antiocheński), dokładają wszelkich starań by uczestniczyć w następujących spotkaniach:

  1. Mszach Świętych wspólnotowych
  2. Cotygodniowych spotkaniach modlitewnych (obecnie odbywają się one w każdą sobotę)
  3. Grupach dzielenia (co 2 tygodnie)
  4. Obozach formacyjnych (dwa razy w roku: lato i zima)
  5. Spotkaniach indywidualnych (przynajmniej raz w roku)
  6. Czuwaniu w Noc Zesłania Ducha Świętego oraz inne czuwania zwoływane przez Koordynatorów

Do stylu życia:

Członkowie wspólnoty przymierza podejmują takie życiowe decyzje, które umożliwiają trwanie we wspólnocie. Punktem odniesienia do oceny, czy członek spełnia zasady jest zasada ¾ i ½. Zasada ¾ odnosi się do wszystkich członków przymierza i oznacza, iż członek przymierza musi być na 3 z 4 ostatnich Mszach, grupach, spotkaniach, obozach, czuwaniach. Złagodzenie tej zasady (zasada ½) dotyczy jedynie rodziców z dziećmi do 1,5 roku, osób opiekujących się obłożnie chorymi, osób pracujących w trybie zmianowym oraz studentów zaocznych, którzy zobowiązani są do obecności na zjazdach. Taki członek przymierza musi być na 1 z 2 ostatnich Mszy, grup, spotkań, obozów, czuwań. Nieobecności powinny być usprawiedliwione.

W przypadku dłuższych wyjazdów (jednak nie dłuższych niż 1 rok), związanych z: podjętymi stażami krajowymi lub zagranicznymi, wyjazdami w ramach wymiany studenckiej oraz spowodowanych koniecznością opieki nad chorymi i/lub starszymi członkami rodziny członkowie przymierza na czas swej nieobecności zobowiązują się do znalezienia wspólnoty o takim samym lub podobnym charakterze i uczestniczenia w jej spotkaniach. Wyjątkiem od tej zasady jest wyjazd na misje.

Do porządku we Wspólnocie:

Każdą nieobecność na obowiązkowym spotkaniu członek grupy usprawiedliwia swojemu animatorowi (animatorzy swojemu animatorowi, a koordynatorzy sobie nawzajem). Animator zobowiązany jest do odbycia spotkania indywidualnego z każdym członkiem swojej grupy, którego nieobecności na spotkaniach, nawet usprawiedliwione, przedłużają się. Członek przymierza, który nie może uczestniczyć w obowiązkowym spotkaniu zachęcany jest do tego by pozostawać w duchowej łączności ze wspólnotą w modlitwie oraz do poproszenia innego członka wspólnoty o podzielenie się spotkaniem, w którym nie mógł uczestniczyć. Podobnie sprawy się mają z osobami, które nie mogły uczestniczyć w obozach formacyjnych. oraz zobowiązany do tego, by poprosić innego członka Wspólnoty o podzielenie się spotkaniem, w którym nie mógł uczestniczyć. Jest to konieczne zwłaszcza w przypadku osób, które nie mogły uczestniczyć w obozach formacyjnych”.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą animatora oraz koordynatorów, możliwe jest czasowe (lecz nie dłuższe niż 1 rok) zawieszenie konkretnych zasad przymierza w stosunku do jego członka (obecność, służba itp.)