Skip to main content
Proroctwa

Proroctwa- Wprowadzenie

By 8 grudnia, 2016No Comments

DAR PROROCTWA

Bóg udziela wspólnocie charyzmatu proroctwa, by objawić Swoją wolę i wyznaczyć kierunek na przyszłość.
Dar proroctwa przyczynia się do budowania Kościoła (1 Kor 14, 1. 5. 12).

Prorok jest sługą Słowa, to posłaniec, którego misją jest przekazywanie Słowa Bożego (Jr 1, 7-9).
Boży prorok poddaje się natchnieniom Ducha Świętego, staje się coraz świętszy.
Fałszywy prorok prowadzi podwójne życie, jest przewrotny, kłamliwy.

 

Słowo prorockie to natchniona mowa, żywa i skuteczna, niosąca zachętę, pociechę i umocnienie.

Za prawdziwością proroctw przemawiają owoce: umocnienie wspólnoty, nawrócenie ludzi, zbliżanie
się ich do Boga (1 Kor 14, 3).

Treść proroctwa musi być zgodna z Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła.

W tym miejscu zamieszczać będziemy proroctwa z naszych spotkań. W szczególny sposób troszczyć się będzie
o nie diakonia modlitewna i same osoby prorokujące.

Zachęcamy jednak wszystkich członków Wspólnoty Przymierza Nowy Pęd do rozważania proroctw,
modlitwy w ich duchu i dzielenia się owocami, które przynoszą