Najczęściej zadawane pytania
„Alpha przyciąga tysiące ludzi, bo oferuje rzadką w naszej świeckiej kulturze możliwość dyskusji na temat najważniejszych kwestii – dotyczących sensu życia i śmierci.”

Dla kogo jest Alpha?
Alpha, choć przede wszystkim skierowana jest do ludzi, którzy nie chodzą do kościoła a chcieliby zaznajomić się z wiarą chrześcijańską, to jest to również odpowiednie miejsce dla chrześcijan, którzy pragną odświeżyć podstawy swojej wiary. To przyciąga różnorodną gamę gości, w tym ludzi w różnym wieku, różnego pochodzenia i o różnych poglądach.

Czy muszę być chrześcijaninem, żeby wziąć udział w Alpha?
Nie, nie musisz być chrześcijaninem. Alpha jest przeznaczona dla każdego, kto chciałby zadać jakieś pytania co do wiary chrześcijańskiej lub dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Wielu gości nie było nigdy wcześniej w kościele.

Ile to kosztuje?
Uczestnictwo w Alpha jest bezpłatne, chociaż można złożyć dobrowolny datek na pokrycie kosztów posiłku.

Czy moje pytania nie będą zbyt kontrowersyjne?
Na Alpha można zadać każde pytanie. To doskonałe miejsce dla osób, które chcą w wolności stawiać trudne pytania dotyczące życia i wiary chrześcijańskiej.

Czy tematyka Alpha obejmuje kwestię innych religii?
Alpha zajmuje się wyjaśnieniem tylko wiary chrześcijańskiej.

A co jeśli rozpocznę i nie będę chciał kontynuować?
Celem Alpha jest danie ludziom doświadczenia wolności od presji i nacisku. Jeżeli ktoś czuje, że nie jest to miejsce dla niego, nie musi się czuć zobligowany do jej ukończenia.

Dlaczego ludzie przychodzą na Alpha?
Goście przychodzą na Alpha z różnych powodów. Niektórzy chcą rozpatrywać kwestie czy Bóg istnieje, co dzieje się po śmierci, inni przychodzą podyskutować o jakichś szczególnych zagadnieniach, zrozumieć wiarę innych ludzi, czy zgłębić sens życia.

Czy są specjalistyczne wersje Alpha?
Tak, Alpha jest dostosowana do poszczególnych grup, czy miejsc, w tym:

 1. kluby młodzieżowe i szkoły
 2. uniwersytety
 3. więzienia
 4. miejsca pracy
 5. bazy wojskowe
 6. domy opieki

Alpha ESOL jest prowadzona specjalnie dla cudzoziemców, nie zaznajomionych dobrze z językiem danego kraju.

Jak długo trwa?
Alpha trwa zazwyczaj 10 tygodni i obejmuje dzień lub weekend wyjazdowy w połowie tego okresu.

Jaką ma formułę?
Każda sesja zaczyna się od posiłku lub przekąsek, co jest okazją do poznania innych w małej grupie. Następnie ma miejsce krótki wykład i czas na dyskusję, kiedy każdy może zadawać pytania i dzielić się swoimi opiniami z resztą swojej małej grupy.


O czym są wykłady?
Każda sesja zawiera inny temat, o którym później można podyskutować w małych grupach.

    Sesja 1: Kim jest Jezus?
    Sesja 2: Dlaczego Jezus umarł?
    Sesja 3: Skąd mieć pewność co do swej wiary?
    Sesja 4: Dlaczego i jak się modlić?
    Sesja 5: Dlaczego i jak czytać Biblię?
    Sesja 6: W jaki sposób Bóg nas prowadzi?
    Sesja 7: Jak sprzeciwiać się złu?
    Sesja 8: Czy Bóg dzisiaj uzdrawia?     
    Sesja 9: Dlaczego i jak mówić innym o Jezusie? 
    Sesja 10: A co z kościołem?

Sesje Dnia lub Weekendu Alpha:

    Sesja 1: Kim jest Duch Święty?
    Sesja 2: Co czyni Duch Święty?
    Sesja 3: Jak zostać napełnionym Duchem Świętym?
    Sesja 4: Jak najpełniej przeżyć życie?

Jakie są rozmiary?
Alpha bazuje na małych grupach składających się maksymalnie z 12 osób, prowadzonych przez jednego lub dwóch gospodarzy oraz ich pomocników. Rolą gospodarza jest ułatwiać i podsycać dyskusję. Alpha mogą być różnej wielkości, od jednej małej grupy spotykającej się w domu, do setek ludzi gromadzących się w jakimś dużym miejscu. Niezależnie od wielkości Alpha, przynależność do tej samej małej grupy, pozwala uczestnikom poznać siebie nawzajem i dyskutować w przyjaznej atmosferze.

Gdzie i kiedy się odbywa?
Alpha odbywa się w różnych miejscach, np. w kościele, na uniwersytecie, w kawiarni, w pubie, w domu. Może być prowadzona przed południem, w porze lunchu, jednak zdecydowana większość odbywa się wieczorem.


Co się stanie jeśli opuszczę jedno ze spotkań?
Jeśli ktoś opuści spotkanie może „nadrobić" temat wypożyczając od gospodarzy Alpha nagranie MP3 lub DVD.

Modlitwa Wstawiennicza

Na czym polega modlitwa wstawiennicza?

Jest ona modlitwą, podczas której grupa osób wstawia się za człowiekiem potrzebującym umocnienia, uzdrowienia, uwolnienia, przez co objawia się i urzeczywistnia zatroskanie Boga o człowieka, który jest wrażliwy na jego cierpienie, grzech, zniewolenie.


Modlitwa wstawiennicza nie jest niczym innym, niż  jednym z rodzajów modlitwy prośby, wyróżniającym się tym, że nie modlimy się w niej za nas samych, ale  za kogoś innego. Osoba, za którą się modlimy przychodzi, sama prosi o modlitwę i podaje jej szczegółową intencję. 

Oprócz modlitwy, osoba otrzymuje doświadczenie Kościoła podczas modlitwy wstawienniczej. Człowiek czuje, że ktoś jest przy nim, że nie jest sam ze swoimi problemami.

Dlaczego lepiej modlić się wspólnotowo niż pojedynczo?

Pismo Święte mówi: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (MT 18, 20) oraz „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18, 19). Zapewnienie obecności samego Jezusa podczas takiej modlitwy, oraz większa skuteczność tej modlitwy, zachęca Nas do jej praktykowania.

Jeżeli potrzebujesz modlitwy, zapraszamy.

Modlitwa odbywa się w salce Domu Katolickiego, w co drugą sobotę przed spotkaniem modlitewnym Wspólnoty Nowy-Pęd, od godz. 16:00. Najlepiej umówić się mailowo (intencje.modlitewne@op.pl) lub telefonicznie-sms (501377219).

Pamiętaj, aby przystąpić do modlitwy w stanie łaski uświęcającej. W stanie grzechu ciężkiego jesteśmy oddaleni od Pana Boga i niezdolni przyjąć Jego dary. 

modlitwa-wstaw

Kurs Alfa

Alfa Sucha 

Pragniemy zaprosić chętnych na kurs w Suchej Beskidzkiej.

Gościnność, rozmowa, zrozumienie i ciekawe historie to określenia kursu Alfa, które niezwykle trafnie charakteryzują nas i naszych przyjaciół. 

Przyjdź i przekonaj się sam!


Czym jest kurs Alfa

Co to jest Kurs Alfa? 
Alfa to cykl 10 spotkań prezentujących podstawy chrześcijaństwa, w sposób przystępny i nie wywierający presji. Jest to miejsce, gdzie można dzielić się swoimi przemyśleniami i odkrywać sens życia. Alpha jest przeznaczona w pierwszym rzędzie dla osób, które nie chodzą do kościoła lub nie byli w kościele od dawna, a są zainteresowani wiarą chrześcijańską.

Zapraszamy na stronę naszych przyjaciół ze wspólnoty Góra Oliwna, to od nich uczyliśmy się prowadzić kursy Alfa.

Fundacja Nowy Pęd

Celem Fundacji jest: 
 1. Zapobieganie w duchu chrześcijańskim zjawiskom patologicznym powszechnie występującym we współczesnym społeczeństwie: chorobom, przemocy, biedzie, bezrobociu, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom. 
 2. Organizowanie w duchu chrześcijańskim pomocy materialnej, edukacyjnej, prawnej, medycznej: osobom bezrobotnym, resocjalizowanym, wychodzącym z nałogów i ich rodzinom. 
 3. Pomoc materialna, edukacyjna, prawna, medyczna osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, starszym i innym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

 
Obszary działań
 1. Działalność charytatywna
 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
 1. Ochrona i promocja zdrowia
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym