Informujemy, że od 25 maja spotkania będą od godziny 19:00


Nachylenie Stwórcy nad dziełem stworzenia…
Twoje nachylenie…
Poczułam ciepło, żar,
poczułam Ciebie, mój Boże,
poczułam namacalną Miłość,
Twoje przytulenie…
…………………………………………………………………………………………….
Twoje nachylenie, Boże,
nie zamyka się w słowie nachylenie.
Przekracza barierę znaczeń,
wędruje dalej, przenika głębiej,
dotyka istoty mego człowieczeństwa.
 
Twoje nachylenie jest uzdrowieniem,
uzdrawia wszystkie moje odejścia od Ciebie…
Twoje nachylenie jest ożywieniem,
ożywia moje życiowe wypalenie…
Twoje nachylenie jest wypełnieniem,
wypełnia puste miejsca we mnie…
Twoje nachylenie buduje mosty we mnie,
 roztapia lody moich uczuć,
zapuszcza korzenie we mnie…
 
Twoje nachylenie…
 
Twoje nachylenie nie wygładza zmarszczek na mojej twarzy,
nie zakrywa mojej siwizny.
Twoje nachylenie nie zmienia koloru moich oczu,
nie czyni mnie dla tego świata piękniejszym.
 
Twoje nachylenie to Prawda…
Twoje nachylenie wyzwala…
Twoje nachylenie wymaga…
 
Nachylenie, co nie boi się uklęknąć…
Nachylenie, co nieraz płakało…
Nachylenie, co karmi się Słowem…
Nachylenie, co ma swą krzyżową drogę…
 
Nachylenie, co przegląda się w Tobie…
Twoje nachylenie, Boże…
Twoje nachylenie nade mną…
 
Nachylenie bez trudu…nie jest pięknem…
Nachylenie bez krzyża…nie jest Odkupieniem…
 
Twoje nachylenie, Panie, w ciszy nadchodzących chwil,
unosi się nad moim człowieczeństwem.
……………………………………………………………………………………………..
W końcu
serce odnalazło serce
człowiek właściwą ścieżkę
droga w końcu prowadzi do domu
ręka podtrzymuje rękę
dusza nie krzyczy już o życie
bo nareszcie żyje

Modlitwa Wstawiennicza

Na czym polega modlitwa wstawiennicza?

Jest ona modlitwą, podczas której grupa osób wstawia się za człowiekiem potrzebującym umocnienia, uzdrowienia, uwolnienia, przez co objawia się i urzeczywistnia zatroskanie Boga o człowieka, który jest wrażliwy na jego cierpienie, grzech, zniewolenie.


Modlitwa wstawiennicza nie jest niczym innym, niż  jednym z rodzajów modlitwy prośby, wyróżniającym się tym, że nie modlimy się w niej za nas samych, ale  za kogoś innego. Osoba, za którą się modlimy przychodzi, sama prosi o modlitwę i podaje jej szczegółową intencję. 

Oprócz modlitwy, osoba otrzymuje doświadczenie Kościoła podczas modlitwy wstawienniczej. Człowiek czuje, że ktoś jest przy nim, że nie jest sam ze swoimi problemami.

Dlaczego lepiej modlić się wspólnotowo niż pojedynczo?

Pismo Święte mówi: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (MT 18, 20) oraz „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18, 19). Zapewnienie obecności samego Jezusa podczas takiej modlitwy, oraz większa skuteczność tej modlitwy, zachęca Nas do jej praktykowania.

Jeżeli potrzebujesz modlitwy, zapraszamy.

Modlitwa odbywa się w salce Domu Katolickiego, w co drugą sobotę przed spotkaniem modlitewnym Wspólnoty Nowy-Pęd, od godz. 16:00. Najlepiej umówić się mailowo (intencje.modlitewne@op.pl) lub telefonicznie-sms (501377219).

Pamiętaj, aby przystąpić do modlitwy w stanie łaski uświęcającej. W stanie grzechu ciężkiego jesteśmy oddaleni od Pana Boga i niezdolni przyjąć Jego dary. 

modlitwa-wstaw

Kurs Alfa

Alfa Sucha 

Pragniemy zaprosić chętnych na kurs w Suchej Beskidzkiej.

Gościnność, rozmowa, zrozumienie i ciekawe historie to określenia kursu Alfa, które niezwykle trafnie charakteryzują nas i naszych przyjaciół. 

Przyjdź i przekonaj się sam!


Czym jest kurs Alfa

Co to jest Kurs Alfa? 
Alfa to cykl 10 spotkań prezentujących podstawy chrześcijaństwa, w sposób przystępny i nie wywierający presji. Jest to miejsce, gdzie można dzielić się swoimi przemyśleniami i odkrywać sens życia. Alpha jest przeznaczona w pierwszym rzędzie dla osób, które nie chodzą do kościoła lub nie byli w kościele od dawna, a są zainteresowani wiarą chrześcijańską.

Zapraszamy na stronę naszych przyjaciół ze wspólnoty Góra Oliwna, to od nich uczyliśmy się prowadzić kursy Alfa.

Fundacja Nowy Pęd

Celem Fundacji jest: 
  1. Zapobieganie w duchu chrześcijańskim zjawiskom patologicznym powszechnie występującym we współczesnym społeczeństwie: chorobom, przemocy, biedzie, bezrobociu, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom. 
  2. Organizowanie w duchu chrześcijańskim pomocy materialnej, edukacyjnej, prawnej, medycznej: osobom bezrobotnym, resocjalizowanym, wychodzącym z nałogów i ich rodzinom. 
  3. Pomoc materialna, edukacyjna, prawna, medyczna osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, starszym i innym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

 
Obszary działań
  1. Działalność charytatywna
  2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
  3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
  1. Ochrona i promocja zdrowia
  2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Napisz do Administratora

Formularz kontaktowy