Notka biograficznaJurata Bogna Serafińska z domu Michalska (ur. w Płocku), ukończyła studia magisterskie w obszarze nauk humanistycznych na kierunku Filozofia, obecnie studentka studiów doktoranckich na UKSW.

Jest członkiem Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia POLART, Stowarzyszenia Autorów Polskich, Stowarzyszenia Siwobrodych Poetów i Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie.

W 2011 r. została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”.
Współpracuje z kilkoma redakcjami, a także z Grupą Literacką Sił Powietrznych i z Zespołem muzycznym „VERTTEX” z New Yorku, publikuje w czasopismach polskich i polonijnych, a także w prasie serbskiej (w tł. Olgi Lalić-Krowickiej), ma stronę internetową, stronę na Facebooku i „AlternatywnyBlog JBS” https://alternatywnyblog.blog.interia.pl

Liczne nagrody, ostatnia to statuetka „Świętokrzyskiego Gustawa” przyznana przez Kapitułę Fundacji „Radostowa” w kategorii „proza” za prace krytyczne o literaturze i filozofii, opublikowane w 2013r. m.in. za szkice Grzech pierworodny pisma (ISBN 978-83-62681-58-7).
Wydane książki:

 • Królowa nocy, Pełnia lata, Aż znajdę [wiersze] nakł. własnym 2005

 • Głód [opowiadania] „Komo-Graf” 2006

 • Poemat o don Dogu i pięknej Kotce [wiersze], Inst. Wyd. „Świadectwo” 2006

 • Uczony Kot i psia parada [wiersze], DSP Book Publishing USA 2007

 • Orbita światła [powieść], „DSP Book Publishing” USA 2007

 • Behemoty [wiersze], „Ston2” 2008

 • Orbita światła [powieść], wyd II poszerzone, „Ston2” 2009

 • Furie [wiersze], „Miniatura” 2010

 • Gorzki smak czekolady /Gorak ukus cokolade’ [opowiadania], tł. O. Lalić-Krowicka/, Krośnieńska Of. Wyd. 2010

 • Po drugiej stronie sieci /On the Other side of the net [wiersze], tł. A.M. Rustowski/ Miniatura 2011

 • Između sna i jave [wiersze], tł. Olga Lalić-Krowicka, Knjaževac, Serbia 2011

 • Żegnaj Myszo [opowiadania], ARMAGRAF 2012

 • Barwy Apeironu [wiersze], ARMAGRAF 2012

 • Gorak ukus cokolade [opowiadania], tł. Olga Lalić-Krowicka, Knjaževac, Serbia 2012

 • Kryształy czasu,[wiersze], ARMAGRAF 2013

 • Grzech pierworodny pisma [teksty filozoficzne], ARMAGRAF 2013

 • Boje Apejrona [wiersze], ], tł. Olga Lalić-Krowicka, Knjaževac, Serbia 2014

 • Filozofia kultury Feliksa Konecznego [praca magisterska], ARMAGRAF 2014
Opracowania - Almanach pokonkursowy „O pióro Magazynu SwiatPL” Kraków 2010, Miniatura (opracowanie wspólnie z Dorotą Szumilas)
Książki do których wstępy lub posłowia napisała JBS.:

 

 • Maksymilian Bart Kozłowski „Szczególne Znaki czasu” Ston 2 2009

 

 

 • Mirosław Puszczykowski „Listy z ulicy” Inowrocław 2009

 

 

 • Maksymilian Bart Kozłowski „Nad Parsętą” Ston2 2010

 

 

 • Franjo Francić (Słowenia) „Ojczyzna blada matka” Krośnieńska Of. Wyd. 2010

 

 

 • Eleonora Sekler (Australia) „Ciało motyla” Krośnieńska Of. Wyd. 2011

 

 

 • Aleksandar Cotrić (Serbia) „Księga Aforyzmów” Krośnieńska Of. Wyd. 2011

 

 

 • Dorota Szumilas "Wychodząc z ciszy" Prymat 2011

 

 

 • Obren Ristic (Serbia) „Na wschodzie w Serbii”, Krośnieńska Of. Wyd. 2012

 

 

 • Krzysztof Graboń „Szelest otchłani”, Armagraf 2012.

 

 

 • Krystyna Kulman „Światło i chwile”, Armagraf 2012

 

 

 • Olga Lalić-Krowicka ”Zamknięte urojenia”, Krośnieńska Of. Wyd. 2012

 

 • Helena Romaszewska „Na łączach uczuć”, MBP Tow. Miłośników Podlasia, Biała Podlaska 2013

 

Modlitwa Wstawiennicza

Na czym polega modlitwa wstawiennicza?

Jest ona modlitwą, podczas której grupa osób wstawia się za człowiekiem potrzebującym umocnienia, uzdrowienia, uwolnienia, przez co objawia się i urzeczywistnia zatroskanie Boga o człowieka, który jest wrażliwy na jego cierpienie, grzech, zniewolenie.


Modlitwa wstawiennicza nie jest niczym innym, niż  jednym z rodzajów modlitwy prośby, wyróżniającym się tym, że nie modlimy się w niej za nas samych, ale  za kogoś innego. Osoba, za którą się modlimy przychodzi, sama prosi o modlitwę i podaje jej szczegółową intencję. 

Oprócz modlitwy, osoba otrzymuje doświadczenie Kościoła podczas modlitwy wstawienniczej. Człowiek czuje, że ktoś jest przy nim, że nie jest sam ze swoimi problemami.

Dlaczego lepiej modlić się wspólnotowo niż pojedynczo?

Pismo Święte mówi: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (MT 18, 20) oraz „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18, 19). Zapewnienie obecności samego Jezusa podczas takiej modlitwy, oraz większa skuteczność tej modlitwy, zachęca Nas do jej praktykowania.

Jeżeli potrzebujesz modlitwy, zapraszamy.

Modlitwa odbywa się w salce Domu Katolickiego, w co drugą sobotę przed spotkaniem modlitewnym Wspólnoty Nowy-Pęd, od godz. 16:00. Najlepiej umówić się mailowo (intencje.modlitewne@op.pl) lub telefonicznie-sms (501377219).

Pamiętaj, aby przystąpić do modlitwy w stanie łaski uświęcającej. W stanie grzechu ciężkiego jesteśmy oddaleni od Pana Boga i niezdolni przyjąć Jego dary. 

modlitwa-wstaw

Kurs Alfa

Alfa Sucha 

Pragniemy zaprosić chętnych na kurs w Suchej Beskidzkiej.

Gościnność, rozmowa, zrozumienie i ciekawe historie to określenia kursu Alfa, które niezwykle trafnie charakteryzują nas i naszych przyjaciół. 

Przyjdź i przekonaj się sam!


Czym jest kurs Alfa

Co to jest Kurs Alfa? 
Alfa to cykl 10 spotkań prezentujących podstawy chrześcijaństwa, w sposób przystępny i nie wywierający presji. Jest to miejsce, gdzie można dzielić się swoimi przemyśleniami i odkrywać sens życia. Alpha jest przeznaczona w pierwszym rzędzie dla osób, które nie chodzą do kościoła lub nie byli w kościele od dawna, a są zainteresowani wiarą chrześcijańską.

Zapraszamy na stronę naszych przyjaciół ze wspólnoty Góra Oliwna, to od nich uczyliśmy się prowadzić kursy Alfa.

Fundacja Nowy Pęd

Celem Fundacji jest: 
 1. Zapobieganie w duchu chrześcijańskim zjawiskom patologicznym powszechnie występującym we współczesnym społeczeństwie: chorobom, przemocy, biedzie, bezrobociu, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom. 
 2. Organizowanie w duchu chrześcijańskim pomocy materialnej, edukacyjnej, prawnej, medycznej: osobom bezrobotnym, resocjalizowanym, wychodzącym z nałogów i ich rodzinom. 
 3. Pomoc materialna, edukacyjna, prawna, medyczna osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, starszym i innym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

 
Obszary działań
 1. Działalność charytatywna
 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
 1. Ochrona i promocja zdrowia
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym