Konferencje w chmurze

Poniższy link przekieruje nas do konfwerencji w chmurze.
 
Andrzej Polak
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przygotowanie do rekolekcji

 
Zadanie I
Zaplanuj nieco więcej czasu na wykonanie tego zadania, tak, byś mogła/mógł wykonać je bez pośpiechu. Wykonanie pośpieszne najprawdopodobniej nie pozwoli osiągnąć satysfakcjonujących Cię rezultatów.

1. Wypisz te wszystkie sprawy, za które czujesz się odpowiedzialna/odpowiedzialny w takim stopniu, że powinnaś/powinieneś coś w tym zakresie zmienić, coś dokończyć, coś nowego podjąć do wykonania lub uczynić cokolwiek innego. Np. edukacja dziecka, ewangelizacja sąsiadów i współpracowników, pomoc chorej matce, wsparcie misji, czy też osobisty rozwój zawodowy. W sposób szczególny zwróć uwagę na te dziedziny, które generują rozproszenia na modlitwie, czy też w ogóle uniemożliwiają modlitwę z uwagi na swoją absorbującą siłę. Zacznij jednak od tego, co najbardziej pochłania Twoją uwagę w chwili, gdy przystępujesz do wykonania zadania. Bądź otwarta/otwarty na to, by listę modyfikować w trakcie najbliższych dni.

2. W stosunku do przynajmniej jednego z zakresów, o których mowa w punkcie 1, spróbuj wyraźnie zdefiniować rezultaty, które chcesz lub powinieneś osiągnąć. Unikaj pośpiechu. Zadanie potraktuj bardzo na serio. Definiując pożądane rezultaty spróbuj opisać je w sposób na tyle konkretny, by dla ciebie było jasne, kiedy zamierzony cel zostaje osiągnięty.

3. Wypisz w odrębnym dokumencie zadania, które musisz podjąć, by osiągnąć zamierzony i opisany w punkcie 2 rezultat. Zrób to w taki sposób, byś na bieżąco mogła/mógł analizować listę zadań do wykonania i by było możliwe uchwycenie już osiągniętych, choćby najmniejszych sukcesów. Prowadź notatki w taki sposób, by było dla Ciebie jasne, jaką kolejną czynność powinnaś/powinieneś podjąć.

4. Systematycznie badaj swoje serce, czy porządkowanie zadań, konkretyzacja celów i ich realizowanie wnosi w Twoje życie pokój? Badaj, czy wszystkie poszczególne spodziewane rezultaty dają w sumie wizję życia opartego na Piśmie Świętym i inspirowanego pragnieniem podobania się Bogu?

Zapamiętaj:

Towarzyszy nam głęboki pokój, gdy wiemy, że wybieramy i postępuje mądrze, zgodnie ze spójną wizją, zgodnie z Bożym planem na nasze życie. Gdy realizujemy cele, które postawiliśmy sobie jako skutek procesu duchowego rozeznawania i rozważania wszystkich istotnych okoliczności naszego życia.
Oddam za darmo działający monitor. Nie mam gdzie go trzymać a szkoda by bo coś zjadło :) 
 
Rekolekcje letnie Bachledówka 2018

Modlitwa Wstawiennicza

Na czym polega modlitwa wstawiennicza?

Jest ona modlitwą, podczas której grupa osób wstawia się za człowiekiem potrzebującym umocnienia, uzdrowienia, uwolnienia, przez co objawia się i urzeczywistnia zatroskanie Boga o człowieka, który jest wrażliwy na jego cierpienie, grzech, zniewolenie.


Modlitwa wstawiennicza nie jest niczym innym, niż  jednym z rodzajów modlitwy prośby, wyróżniającym się tym, że nie modlimy się w niej za nas samych, ale  za kogoś innego. Osoba, za którą się modlimy przychodzi, sama prosi o modlitwę i podaje jej szczegółową intencję. 

Oprócz modlitwy, osoba otrzymuje doświadczenie Kościoła podczas modlitwy wstawienniczej. Człowiek czuje, że ktoś jest przy nim, że nie jest sam ze swoimi problemami.

Dlaczego lepiej modlić się wspólnotowo niż pojedynczo?

Pismo Święte mówi: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (MT 18, 20) oraz „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18, 19). Zapewnienie obecności samego Jezusa podczas takiej modlitwy, oraz większa skuteczność tej modlitwy, zachęca Nas do jej praktykowania.

Jeżeli potrzebujesz modlitwy, zapraszamy.

Modlitwa odbywa się w salce Domu Katolickiego, w co drugą sobotę przed spotkaniem modlitewnym Wspólnoty Nowy-Pęd, od godz. 16:00. Najlepiej umówić się mailowo (intencje.modlitewne@op.pl) lub telefonicznie-sms (501377219).

Pamiętaj, aby przystąpić do modlitwy w stanie łaski uświęcającej. W stanie grzechu ciężkiego jesteśmy oddaleni od Pana Boga i niezdolni przyjąć Jego dary. 

modlitwa-wstaw

Kurs Alfa

Alfa Sucha 

Pragniemy zaprosić chętnych na kurs w Suchej Beskidzkiej.

Gościnność, rozmowa, zrozumienie i ciekawe historie to określenia kursu Alfa, które niezwykle trafnie charakteryzują nas i naszych przyjaciół. 

Przyjdź i przekonaj się sam!


Czym jest kurs Alfa

Co to jest Kurs Alfa? 
Alfa to cykl 10 spotkań prezentujących podstawy chrześcijaństwa, w sposób przystępny i nie wywierający presji. Jest to miejsce, gdzie można dzielić się swoimi przemyśleniami i odkrywać sens życia. Alpha jest przeznaczona w pierwszym rzędzie dla osób, które nie chodzą do kościoła lub nie byli w kościele od dawna, a są zainteresowani wiarą chrześcijańską.

Zapraszamy na stronę naszych przyjaciół ze wspólnoty Góra Oliwna, to od nich uczyliśmy się prowadzić kursy Alfa.

Fundacja Nowy Pęd

Celem Fundacji jest: 
  1. Zapobieganie w duchu chrześcijańskim zjawiskom patologicznym powszechnie występującym we współczesnym społeczeństwie: chorobom, przemocy, biedzie, bezrobociu, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom. 
  2. Organizowanie w duchu chrześcijańskim pomocy materialnej, edukacyjnej, prawnej, medycznej: osobom bezrobotnym, resocjalizowanym, wychodzącym z nałogów i ich rodzinom. 
  3. Pomoc materialna, edukacyjna, prawna, medyczna osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, starszym i innym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

 
Obszary działań
  1. Działalność charytatywna
  2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
  3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
  1. Ochrona i promocja zdrowia
  2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym