Proroctwa

1. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi (Rdz 12, 3b)
Ja czynię Cię narzędziem Mojego błogosławieństwa.
Chcę byś roznosił mój pokój i błogosławieństwo do miejsc, gdzie panuje spór, niezgoda i kłótnia.
 
2. Ja jestem brama. Kto przechodzi przeze Mnie bedzie żył na wieki.
„Ja uczyniłem wyłom w murze, który nas rozdzielał, Ja, Pan. Teraz czas na twój krok. Możesz zacząć burzyć resztki tego muru i narodzić się na nowo, a możesz znów go zacząć stawiać. Ja cię nieustannie zapraszam, ale do Ciebie należy decyzja”.

PROROCTWA, BACHLEDÓWKA 2017 r.

 1. „Tak jak światło słońca porusza się po szczytach gór, po wierzchołkach wzgórz, oświecając je, tak moja łaska będzie szła za tobą i rozświetlała twoje życie”.
 2. „Czujesz się jakbyś był przygnieciony skałami, ciężkimi grubymi głazami problemów, ja chcę cię spod nich wydobyć, ja mam moc, by je podnieść, usunąć, a w tym (samym) miejscu uczynić z ciebie silne drzewo, ogród piękny, który nie lęka się błota i przytłoczenia”.
 3. „Tego słowa, które ja ci (dziś) daję, nie pozwól sobie odebrać (nie zapomnij o nim). Ono ma zapuścić moce korzenie (i trwać, rosnąć) w nieprzyjaznym otoczeniu (świecie)”.
 4. „Moje kochane dziecko, Twoje miejsce jest tam, gdzie ja jestem. Ja jestem drogą, droga jest miłością. Trwaj w miłości mojej”.
 5. „Tylko we mnie szukaj prawdy o samym sobie”.
 6. „Jestem drogą, prawdą i życiem. Kto we mnie wierzy, żyć będzie”.
 7. „Przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie ani cię gromić nie będę. Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą”.
 8. „We mnie nie ma śmierci, ja jestem życiem”.
 9. „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał”.
 10. „Kocham cię, karmię cię moim Ciałem, stałem się Chlebem dla ciebie, jestem cały twój. Czy pozwolisz mi teraz obmyć się moją Krwią?”.

„Ponieważ Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, tym, który mocno ujął cię za prawą rękę, który ci mówi: Nie bój się! Ja pomagam tobie! Nie bój się, robaku, Jakubie, nieboraku, Izraelu! Ja jestem twoją pomocą! – wyrocznia Pana. Jestem twoim odkupicielem – Święty Izraela!”.

1.  „Już czas opuścić bezpieczne i ciepłe mury – jesteś moim dzieckiem królewskim, moim dzieckiem, nigdy nie brakowało ci mojego błogosławieństwa i różnych darów, ale teraz czas przywdziać zbroję i wziąć do ręki miecz. Twoja nagroda będzie wspaniała, ale musisz być gotowy”.

2. „Codziennie podziwiasz wspaniałe stworzenia, które ja stworzyłem, a nie masz pojęcia, że jesteś jednym z nich”.

3. „Pamiętajcie, że jesteście domownikami moimi, jesteście domownikami Boga. Wasze rodziny, wasze domy – Ja jestem tam z wami. Wszystko cokolwiek w nich robicie, robicie w moim domu”.

Content bottom

Modlitwa Wstawiennicza

Na czym polega modlitwa wstawiennicza?

Jest ona modlitwą, podczas której grupa osób wstawia się za człowiekiem potrzebującym umocnienia, uzdrowienia, uwolnienia, przez co objawia się i urzeczywistnia zatroskanie Boga o człowieka, który jest wrażliwy na jego cierpienie, grzech, zniewolenie.


Modlitwa wstawiennicza nie jest niczym innym, niż  jednym z rodzajów modlitwy prośby, wyróżniającym się tym, że nie modlimy się w niej za nas samych, ale  za kogoś innego. Osoba, za którą się modlimy przychodzi, sama prosi o modlitwę i podaje jej szczegółową intencję. 

Oprócz modlitwy, osoba otrzymuje doświadczenie Kościoła podczas modlitwy wstawienniczej. Człowiek czuje, że ktoś jest przy nim, że nie jest sam ze swoimi problemami.

Dlaczego lepiej modlić się wspólnotowo niż pojedynczo?

Pismo Święte mówi: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (MT 18, 20) oraz „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18, 19). Zapewnienie obecności samego Jezusa podczas takiej modlitwy, oraz większa skuteczność tej modlitwy, zachęca Nas do jej praktykowania.

Jeżeli potrzebujesz modlitwy, zapraszamy.

Modlitwa odbywa się w salce Domu Katolickiego, w co drugą sobotę przed spotkaniem modlitewnym Wspólnoty Nowy-Pęd, od godz. 16:00. Najlepiej umówić się mailowo (intencje.modlitewne@op.pl) lub telefonicznie-sms (501377219).

Pamiętaj, aby przystąpić do modlitwy w stanie łaski uświęcającej. W stanie grzechu ciężkiego jesteśmy oddaleni od Pana Boga i niezdolni przyjąć Jego dary. 

modlitwa-wstaw

Kurs Alfa

Alfa Sucha 

Pragniemy zaprosić chętnych na kurs w Suchej Beskidzkiej.

Gościnność, rozmowa, zrozumienie i ciekawe historie to określenia kursu Alfa, które niezwykle trafnie charakteryzują nas i naszych przyjaciół. 

Przyjdź i przekonaj się sam!


Czym jest kurs Alfa

Co to jest Kurs Alfa? 
Alfa to cykl 10 spotkań prezentujących podstawy chrześcijaństwa, w sposób przystępny i nie wywierający presji. Jest to miejsce, gdzie można dzielić się swoimi przemyśleniami i odkrywać sens życia. Alpha jest przeznaczona w pierwszym rzędzie dla osób, które nie chodzą do kościoła lub nie byli w kościele od dawna, a są zainteresowani wiarą chrześcijańską.

Zapraszamy na stronę naszych przyjaciół ze wspólnoty Góra Oliwna, to od nich uczyliśmy się prowadzić kursy Alfa.

Fundacja Nowy Pęd

Celem Fundacji jest: 
 1. Zapobieganie w duchu chrześcijańskim zjawiskom patologicznym powszechnie występującym we współczesnym społeczeństwie: chorobom, przemocy, biedzie, bezrobociu, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom. 
 2. Organizowanie w duchu chrześcijańskim pomocy materialnej, edukacyjnej, prawnej, medycznej: osobom bezrobotnym, resocjalizowanym, wychodzącym z nałogów i ich rodzinom. 
 3. Pomoc materialna, edukacyjna, prawna, medyczna osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, starszym i innym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

 
Obszary działań
 1. Działalność charytatywna
 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
 1. Ochrona i promocja zdrowia
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Napisz do Administratora

Formularz kontaktowy