Skip to main content
Nowy Pęd

Dlaczego nazwa Nowy Pęd?

By 3 maja, 2014No Comments
a) bo w biologii nowy, świeży pęd rośliny, nowa odrośl, to coś nowego, młodego, rozwijającego się w coś dużego jak w przypowieści o ziarnku gorczycy: Mk 4, 30-32 Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu». Młodość i rozwój to cechy naszej Wspólnoty. Mamy nieustanną nadzieję na ciągły rozrost, rozwój naszej Wspólnoty, która rośnie już od lat z małej liczby osób do coraz większej w tym wielkim drzewie jakim jest Kościół

b) bo w fizyce pęd to wielkość fizycznej opisująca m.in. ruch. Skoro więc Jezus jest naszą Drogą, nie chcemy zmierzać przez Niego i do Niego jako starzy (tj. nieodmienieni) ludzie (por.Ef 4, 22-24: co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniui przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości), mamy nadzieję, że dzięki napełnieniu Duchem Świętym „pojazdy” naszego życia będą z nowym pędem, nowym impetem mknęły do Niego po boskiej autostradzie, coraz lepiej Go poznając i nie zostając za Nim w tyle

c) bo w Biblii, w Starym Testamencie zawarte jest w Księdze Izajasza następujące proroctwo mesjańskie: Iz 11:1-11 I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok (…).Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał (…). Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani zgubnie działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze). Ta właśnie nowa różdżka, nowa odrośl czyli nowy pęd to Jezus, na którym budujemy życie naszej Wspólnoty i każdego z nas. Dzięki Jego pomocy i mocy Ducha Świętego chcemy przemieniać duchową atmosferę naszego otoczenia, by przybliżać czasy mesjańskie, tak pięknie opisane przez Izajasza.

Słowa te stały się także inspiracją do jednej ze śpiewanych przez naszą Wspólnotę pieśni.

d) nazwa Nowy Pęd wiąże się także z ruchem odnowy finansów w naszej Wspólnocie sprzed kilku lat i wyraża związek pomiędzy Wspólnotą a jej Fundacją Nowy Pęd.